แรงบรรดาลใจของ Healthy Dee

Healthy Dee สร้างสุขภาพดีไปพร้อมกัน

Healthy Dee ถือกำเนิดจากการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมไปจนถึงสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ มลภาวะ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยต่อสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงตัวผู้ก่อตั้ง Healthy Dee เอง ก็เคยประสบปัญหาสุขภาพหลายอย่างรุมเร้า ทำให้สุขภาพแย่ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ไปด้วย

Healthy Dee จึงศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา วีธีการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของตัวเราเอง และคนรอบข้างดีขึ้นได้ ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนสัมพันธ์กันทั้งหมด

Healthy Dee มุ่งมั่นพัฒนา และสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด มานำเสนอให้แก่ทุกคน และคนที่เรารัก

ภายใต้ความมุ่งมั่นในการคัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุด มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตาม GMP และ ISOในทุกขั้นตอน มีขั้นตอนการวิจัยผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานผู้ควบคุมการผลิต สินค้าต้องปลอดภัย 100% ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.) มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกตัวจนมั่นใจว่า สิ่งที่เรานำเสนอให้แก่ลูกค้าของ Healthy Dee คือ สิ่งที่ดีสุดที่เรามอบให้แก่คนที่เรารัก

มากไปกว่านั้น เราเชื่อว่า “เงินสร้างโอกาส โอกาสสร้างเงิน” Healthy Dee เล็งเห็นโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ ผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อที่เราทุกคนจะได้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี ไปพร้อมกันค่ะ

สมัครรับข่าวสารเรื่องสุขภาพจาก Healthy Dee